کمپین های ما

واینرها

کمپین هدفمند و ارزان برای پیج های طنز در اینستاگرام (جذب 50 هزار مخاطب)

3میلیون تومان

شروع کنید

تولیدکنندگان محتوا

کمپین هدفمند و فوق ارزان برای تک بلاگرها (جذب حداقل 20 هزار مخاطب)

1.5میلیون تومان

شروع کنید

فروشگاه ها

کمپین هدفمند و ارزان برای فروشگاه های اینستاگرامی (جذب حداقل 30 هزار مخاطب)

2میلیون تومان

شروع کنید